TRIỆT LÔNG MÁT LẠNH

THẺ NĂM CHĂM DA

TRỊ THÂM CÔNG NGHỆ CAO

Hot Poultice Massage

Reflexology

Deep Tissue Massage

THÔNG TIN LIÊN HỆ

----------------------------------

Hotline: 0868993405 (Nhung) hoặc 0949308543 (Trà My)
Facebook Page: CAMELLIA LUXURY SPA
Địa chỉ: 2 Trường Thi - TP.Vinh - Nghệ An